VÄLKOMMEN TILL VÅR BLOGG

Blog

Här hittar du nyheter, artiklar och tips om hållning, smärtlindring, hemträning och ergonomi. Vetenskapliga bevis stärker effekten av våra produkter.

strengthen your core swedish posture woman exercise

7 fördelar med starka bålmuskler

1. Minskar och förebyggersmärta

Stark core gör så att man mår bättrei allmänhet, eftersom det minskar ryggont och gör fysiska sysslor lättare. Medbättre stöd i grunden och förbättrad balans, kan man förebygga dålig hållningoch för stora påfrestningar på ryggraden.

Läs mer

Gaming posture - A health risk

Hållning påverkar hälsan vid gaming

Spelhållning är otroligt viktig med tanke på hur lång tid spelare spenderar i sittande stillasittande positioner. Den kanske viktigaste delen av sittande är pausen från sittande. Oavsett hur väl du bibehåller din hållning kan sittande fortfarande orsaka hälsoproblem.

Läs mer

Every minute counts

Vardagsträning

Vardagsmotion - Varje minut gör skillnad.

Man kan lätt förledas att tro att alla andra människor tränar, men sanningen är att det är få av oss som motionerar tillräckligt. De flesta av oss är mer eller mindre stillasittande, vilket påverkar vår hälsa negativt på en mängd olika sätt.

Läs mer

10 tips for the home office ergonomics

10 tips för ett ergonomiskt hemmakontor

Skapa en ergonomisk miljö på ditt hemmakontor. Se alla 10 tips för en hälsosammare arbetsplats.

1. Tänk aktivitetsbaserad arbetsplats även på hemmakontoret. Vilken plats är bäst avsedd för vilka uppgifter? Gå runt eller ta en promenad när du har telefonmöten.

Läs mer