Friskvård på kontoret

Med våra produkter för bättre ergonomi slipper du få ont i ryggen och nacken efter en arbetsdag.

5 fördelar med bra ergonomi

Fördelar med att ömsom stå och ömsom sitta under arbetsdagen för att bryta det stillasittande mönstret.


1. Minskad smärta i rygg och nacke
En av de vanligaste hälsoriskerna med att sitta för mycket är rygg- och nackont. Många som arbetar på kontor och vid datorer sitter länge och med dålig hållning vid sina skrivbord. I längden kan detta ge värk, i synnerhet i ryggen och nacken. Vår Balance Ergonomisk Balanssits är en stoppad sits med en instabil sittyta som aktiverar hållningsmusklerna när man sitter på den. Intressant fakta. Forskningen har påvisat att om man inte sitter mer än en timme per dag, kan man minska rygg- och nackproblem med 54%.

2. Minskade blodsockernivåer
Många kontorsanställda äter vid sitt skrivbord. Att äta när man sitter kan orsaka en större ökning av blodsockernivån, vilket i sin tur kan påverka energinivån under resten av dagen. Så att stå upp och äta lunch eller ett mellanmål har fördelar såsom bättre matsmältning, minskad risk för sura uppstötningar, ökad förbränning och mer energi under arbetsdagens gång.


3. Bättre och starkare hjärta
Att sitta ner under långa perioder kan vara skadligt för hjärtat. Både att byta ställning och att stå upp för att arbeta har verkligt gynnsam effekt på hälsan och på hjärtat.

4. Högre energinivå
Energinivån kan påverkas av att man sitter ner för länge. Forskning har påvisat att för mycket sittande kan kopplas till ökad risk för ångest och depression. Att stå upp då och då ökar energinivån.

5. Ökad produktivitet
Sitter man för mycket kan man bli trött och omotiverad. Genom att variera sittande och stående under arbetsdagens gång växer energinivån, vilket leder till högre produktivitet och prestation.