Spänningshuvudvärk är en vanlig typ av huvudvärk som uppskattas påverka ungefär 30% av världens befolkning. Det är en mild till måttlig huvudvärk som vanligtvis känns som en stramning eller tryck runt huvudet. I de flesta fall är spänningshuvudvärk inte en allvarlig sjukdom, men det kan orsaka en betydande påverkan på livskvaliteten.

Spänningshuvudvärk kan påverka både vuxna och barn, men det är vanligare hos kvinnor än män. Ca 80% av världens befolkning drabbas av spänningshuvudvärk någon gång i livet.

Spänningshuvudvärk kan vara episodisk eller kronisk. Episodisk spänningshuvudvärk är när huvudverken inträffar minder än 15 gånger i månaden och varar i några timmar till flera dagar. Kronisk spänningshuvudvärk är när huvudvärken inträffar mer än 15 gånger i månaden och varar i flera timmar, upp till dygnet runt. Kronisk spänningshuvudvärk kan påverka människors förmåga att utföra dagliga uppgifter.

Orsaken till spänningshuvudvärk är inte helt förstådda, men det finns vissa faktorer som kan öka risken för att utveckla denna typ av huvudvärk. Stress och ångest kan utlösa spänningshuvudvärk, liksom dålig hållning, ögonbelastning, sömnbrist, alkoholkonsumtion och muskelspänningar i nacken eller huvudet. Smärtan kan vara mild eller måttlig och påverka båda sidorna av huvudet, ibland med en känsla av tryck bakom ögonen. 

Symtomen på spänningshuvudvärk kan variera från person till person. Det vanligaste symtomen inkluderar:

  • En ihållande, diffus smärta på båda sidorna av huvudet
  • En känsla av tryck eller spänning runt huvudet
  • Ömhet i nacken och skuldrorna
  • Trötthet och utmattning

Andra vanliga symtom inkluderar känslighet för ljud och ljus samt stelhet i nacken och axlarna.

Behandlingen av spänningshuvudvärk beror på svårighetsgraden av symtomen och orsaken till värken. För mildra till måttliga symtom kan icke-receptbelagda smärtstillande medel som ibuprofen eller paracetamol hjälpa till att minska smärtan. Avslappningsövningar, massage, värme- eller kylbehandling och korrigering av kroppshållning kan också hjälpa till att lindra värken.

För mer svåra fall av spänningshuvudvärk kan läkare rekommendera receptbelagda läkemedel som muskelavslappnande medel, triptaner eller tricykliska antidepressiva läkemedel för att lindra symtomen och förhindra att värken återkommer. Läkare kan också rekommendera att man undviker utlösande faktorer som stress, dålig kost och dåliga sömnvanor för att förebygga framtida episoder av spänningshuvudvärk.


Sammanfattningsvis är spänningshuvudvärk en vanlig typ av huvudvärk som kan orsaka obehag och smärta. Orsakerna till värken kan vara stress, spänning, dålig kroppshållning och andra faktorer. Behandlingen beror på svårighetsgraden av symtomen och orsaken till värken, och kan innefatta icke-receptbelagda smärtstillande medel, avslappningsövningar, massage, receptbelagda läkemedel och livsstilsförändringar.