Kyfos är ett medicinsk tillstånd som avser en onormal krökning av ryggraden i den torakala (övre rygg) regionen. Den normala krökningen av ryggraden tillåter balans, flexibilitet och stötdämpning. Men överdriven krökning i den torakala ryggraden kan leda till en tillstånd som kallas kyfos. Kyfos kan också benämnas som gamnacke, ipad-nacke, kutrygg eller puckelrygg.

Kyfos kan orsakas av olika faktorer, inklusive dålig hållning, ryggdeformiteter, osteoporos och vissa neuromuskulära sjukdomar. Tillståndet kan påverka människor i alla åldrar, även om det är vanligare hos äldre vuxna.

Symtom på kyfos inkluderar en synligt rundad eller krokig övre rygg, ryggsmärta, stelhet och trötthet. I allvarliga fall kan tillståndet också leda till andningssvårigheter och nervkompression.

Behandlingsalternativ för kyfos beror på allvaret av tillståndet och den underliggande orsaken. Mild kyfos kan hanteras genom fysisk terapi, hållningsträning och övningar. I mer allvarliga fall kan stödbälten eller kirurgi vara nödvändigt för att korrigera ryggradens krökning.

Förebyggande av kyfos innebär att bibehålla god hållning, regelbunden motion och undvika aktiviteter som placerar överdriven stress på ryggraden. Tidig upptäckt och behandling av eventuella ryggdeformiteter eller tillstånd kan också hjälpa till att förhindra utvecklingen av kyfos.

Med Swedish Postures produkter kan du få hjälp mot att förebygga och minska kyfos.