Whiplash är en medicinsk tillstånd som uppstår när nacken plötsligt rycks bakåt och framåt med kraft, vilket får huvudet att snabbt kastas framåt och bakåt. Detta kan hända vid bilolyckor, kontaktsporter eller i andra situationer där det uppstår en plötslig påverkan som får huvudet och nacken att röra sig fram och tillbaka.

Den vanligaste symtomen på whiplash är smärta och stelhet i nacken, men det kan också orsaka huvudvärk, yrsel, trötthet och stickningar eller domningar i armarna eller händerna. I vissa fall kan whiplash också resultera i allvarligare skador, såsom diskbråck eller skador på ryggmärgen.


Att diagnostisera whiplash innebär vanligtvis en fysisk undersökning och bildundersökningar, såsom röntgen eller MRI, för att utesluta andra möjliga skador. Behandling för whiplash kan omfatta smärtlindring med receptbelagda eller receptfria läkemedel, fysioterapi eller i mer allvarliga fall, immobilisering med en krage eller nackstöd.

Återhämtningstiden från whiplash kan variera beroende på skadans svårighetsgrad och individens allmänna hälsa. I vissa fall kan symtomen förbättras inom några veckor, medan det kan ta månader eller till och med längre för en fullständig återhämtning i andra fall.

Det är viktigt att söka medicinsk hjälp om du misstänker att du har whiplash, eftersom tidig behandling kan hjälpa till att förhindra ytterligare komplikationer och öka dina chanser till en fullständig återhämtning. Dessutom kan åtgärder för att förebygga whiplash, såsom att använda bilbälten och träna säker körning, hjälpa till att minska risken för att drabbas av denna typ av skada.

Med Swedish Postures produkter kan du lindra smärtan och stelheten och genom massage mjuka upp nacken.