Rädda ditt barn från Ipad-nacke. Barn och ungdomar som växer bygger upp och stärker skelett och muskulatur genom rörelse. Uteblir rörelsen eller blir rörelsen ensidig framför tex en dataskärm kan det innebära framtida smärta, dysfunktion men också motoriska och inlärningsutmaningar. Digitala skärmar förtrollar både vuxna och barn så därför måste vi hjälpa våra barn att komma ihåg hur de sitter även framför skärmen.

1. Tidsbegränsa
Barnen slukas lätt upp av det ändlösa flöde av stimulans. Desto äldre barnen är när de får kontakt med skärmar desto lättare har de generellt för att slita sig från skärmen. Så hitta rimliga tidsgränser och få ditt barn eller ungdom med på ’reglerna’.

2. Från förbud till samarbete
Försök att få reglerna till att bli ett samarbete. Beskriv syftet med och vikten av bra och dålig hållning. Hur musklerna i nacke och axlar får jobba extra hårt och då tenderar att krampa och smärta när de ska hålla huvudet framför axlarna istället för att huvudet ska balansera ovanpå ryggraden.

3. Tjata
Var den där lilla regeln i ögat och enerverande föräldern som knackar på axeln och påminner om hållningen. En god vana grundläggs varje dag och även om det säkert suckas och svärs idag så kommer dina barn vara tacksamma för att hållning och att sträcka på sig och kontinuerlig rörelse sätter sig i ryggmärgen.

4. Använd en hård stol
Låt ditt barn sitta på en hård stol så det blir skönare att ta minipauser än att bekvämt sjunka ner. Minipauser blir naturliga, låt dem hämta vatten att dricka själva. Träna dem på att ta minipauser och ställ eventuellt in skärmen på automatiska paus perioder för att träna in det nya beteendet.

5. Lär barnet vad som är och vikten av en god hållning och bra ergonomi.
Grundläggande anatomi, vad kroppen är skapt för.

6. Var en förebild
Barn gör som vi gör inte som vi säger. Barn speglar också sina föräldrar i kroppsspråk och kroppshållning. Se till att du jobbar med din egen hållning, kontinuerliga rörelse och minska stillasittandet.


7. Ha en skräck-ikon och en dröm-ikon.
Beroende på vad dina barn gillar så tilltala och inspirera barnen till en hållning som stålmannen eller Barbie istället för Quasimodo.


8. Styr kroppsställningen
Låt barnen ligga på mage och titta på paddan istället för att hänga över skärmen. Låt barnen ligga ner och se till att den ergonomiska positionen finns och skapa möjlighet för små och stora rörelser medan de tittar på skärm.