Skolios är en medicinsk term som beskriver en onormal sidorörelse och rotation av ryggraden. Detta resulterar i en C- eller S-formad kurva i ryggraden istället för den normala rak linjen. Skolios kan variera i grad och kan påverka en persons livskvalitet och hälsa på olika sätt. Här är en skadeguide som täcker grundläggande information om skolios:

Orsaker till Skolios:

 • Idiopatisk skolios: Den vanligaste formen av skolios där orsaken inte är känd. Den kan utvecklas under barndomen eller tonåren.
 • Kongenital skolios: Uppstår på grund av medfödda ryggradsdefekter.
 • Neuromuskulär skolios: Orsakas av neurologiska eller muskulära tillstånd som cerebral pares eller muskeldystrofi.
 • Degenerativ skolios: Utvecklas som en del av åldrandet och degenerativa förändringar i ryggraden.

Symptom:

 • Ojämn axelhöjd.
 • Ena höft högre än den andra.
 • Ena sidan av ryggen ser mer utstickande eller konvex än den andra.
 • Eventuell snedhet i kroppshållningen.
 • Ryggont eller obehag.

Diagnos:

 • Fysisk undersökning: Läkaren utför en visuell inspektion av ryggen och kroppshållningen.
 • Röntgen: Bilderna används för att mäta graden av skolios och bestämma kurvans form.
 • Ibland kan ytterligare tester som MRI eller CT användas för att bedöma eventuella underliggande orsaker.

Behandling:

 • Observation: Mindre kurvor som inte förvärras behöver ibland bara övervakas med regelbundna kontroller.
 • Fysioterapi: Övningar som fokuserar på att stärka ryggmusklerna och förbättra kroppshållningen.
 • Korsett: Används för att bromsa eller förhindra kurvans progression, särskilt hos växande barn.
 • Kirurgi: Övervägs om skoliosen är allvarlig och progredierande. Kirurgi innebär korrigering av ryggraden med hjälp av metallstänger och skruvar.
 • Smärtlindring: Vid behov kan smärtbehandling användas för att hantera obehag.

Förebyggande åtgärder:

 • Tidig upptäckt och behandling av skolios kan minska risken för allvarliga komplikationer.
 • Regelbundna kontroller och ryggradsscreeningar under tillväxtperioden är viktiga.

Sammanfattning:

Skolios är en onormal sidokurva i ryggraden som kan vara orsakad av olika faktorer. Det är viktigt att diagnostisera och behandla skolios tidigt för att förhindra eventuella komplikationer och förbättra livskvaliteten hos de drabbade individerna.

Observera att denna skadeguide endast ger grundläggande information. Rådgör alltid med en medicinsk professionell för korrekt diagnos och behandlingsråd om du misstänker skolios.

skolios