Diskbråck, även kallat diskruptur eller diskprolaps, är en vanlig ryggåkomma som kan orsaka smärta och obehag. Det uppstår när en skiva (disk) som sitter mellan ryggkotorna i ryggraden skadas eller brister, vilket kan leda till att diskmaterial pressas ut mot ryggmärgen eller nervrötterna.

Diskbråck kan uppstå av flera olika anledningar exempelvis

  • åldrande
  • genetiska faktorer
  • övervikt
  • dålig kroppshållning
  • överansträngning
  • skada på ryggen

Vanliga symtom på diskbråck är smärta i nedre delen av ryggen, benen, eller fötterna, stickningar eller domningar i benen, och muskelsvaghet.

Diagnosen ställs oftast genom en fysisk undersökning av ryggen, inklusive tester för att kontrollera reflexer, styrka och känsel i benen. Om misstankar om diskbråck uppstår, kan också röntgen-, CT- eller MRI-skanningar användas för att bekräfta diagnosen och undersöka graden av skada.

Behandling för diskbråck varierar beroende på graden av skada och symtom. I milda fall kan vila, kylbehandling och smärtlindring med läkemedel vara tillräckligt för att minska smärta och inflammation. Fysioterapi och stretchövningar kan också hjälpa till att stärka musklerna och förbättra rörligheten i ryggen. I svårare fall kan kirurgi vara nödvändigt för att ta bort eller reparera skadade diskar.

Förebyggande åtgärder för diskbråck är:

  • kontinuerlig och allsidig rörelse och motion med god uppvärmning utan överansträngning eller plötsliga rörelser som kan skada ryggen,
  • säkerställa att du har korrekt kroppshållning,
  • Undvika övervikt.

Om du upplever symtom på diskbråck eller har ryggproblem, bör du söka råd från en läkare eller specialist för att få en korrekt diagnos och lämplig behandling.

Med Swedish Postures produkter kan du få hjälp med att lindra din smärta och få stöd åt ryggen.